تعرفه خرید خودروی سفارشی WhatsApp Image 2018 07 01 at 11 30 55

تعرفه خرید خودرو سفارشی


جهت خرید خودرو سفارشی، هیچ هزینه دیگری غیر از هزینه مصوب دریافت نمی گردد.
درصورت درخواست تنظیم قولنامه مبلغ ۶۰،۰۰۰ تومان به هزینه کارشناسی افزوده خواهد شد.

گوگل مپ

کارشناسی خودرو

کارشناسی سیار خودرو